logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Večery a výstavy v Trmalově vile v únoru, březnu a dubnu

23.02.2016

Rádi návštěvníky našich webových stránek a jejich přátele informujeme o některých aktivitách, které se budou odehrávat ve slavné Trmalově vile v Praze Strašnicích v nejbližších týdnech.
Srdečně vás na ně zve Kotěrovo centrum architektury a těší se na vaši návštěvu.

24. 2. 2016
Otevření výstavy Zdeněk Plesník významný architekt 2. poloviny XX. století v rámci projektu 98 let architektury Nové republiky
3. 3.
Doma u architekta Vlada Miluniće – beseda o Tančícím domě a tvorbě architekta (u číše k 75. narozeninám)
22. 3. 2016
Doma u slavného architekta Josefa Gočára – večer bude vzpomínání na slavného architekta s arch. Zdeňkem Lukešem
24. 3. 2016
Otevření výstavy a večer České velikonoce
6. 4.
Doma u architekta Františka Alberta Libry – večer ke 125. výročí narození bude vzpomínáním na významného českého architekta s doc. Radomírou Sedlákovou
20. 4. 2016
Doma u Josefa Čápa, jeho rodiny a rodiny Hynkových - večer bude vzpomínáním na známého pražského velkoobchodníka s Annou Oplatkovou

Večery začínají v 18 hodin
Návštěvníky v rámci večera rádi provedeme Trmalovou vilou a stálou výstavní expozicí Jan Kotěra – učitel bydlení
Kontakty na případnou rezervaci míst najdete zde na webových stránkách.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.