logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Rok Jana Kotěry 2021

18.01.2021

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. připravuje s partnery vyhlášení Roku Jana Kotěry 2021. Cílem této iniciativy, vzniklé na půdě Kotěrova centra architektury a Městské části Praha 10, je připomenout české i evropské veřejnosti 150 let od narození tohoto architekta mezinárodního významu, vůdčí osobností české moderní architektury.

Rok Jana Kotěry 2021 má představit veřejnosti tvorbu Jana Kotěry nejen jako významného tvůrce moderní české architektury, ale také jako teoretika, pedagoga i projektanta, který vychoval celé generace našich architektů.
V Roku Jana Kotěry chceme proto věnovat pozornost nejen Kotěrovi samotnému, ale také jeho vynikajícím žákům, spolupracovníkům i následovníkům, například Josefu Gočárovi, Pavlu Janákovi, Františku Lydie Gahurovi, Bohuslavu Fuchsovi, Ladislavu Machoňovi, Kamilu Roškotovi, Jaromíru Krejcarovi a mnoha jiným.
Reprezentativní výstava „Česká architektura od secese k dnešku“, která bude uspořádána na počest 150. výročí Kotěrova narození v pražském Mánesu na podzim 2021, bude právě věnována významným osobnostem a významným dílům více jak 120 ti leté historie české architektury. Připomenutí Kotěrova díla bude věnován samostatný oddíl výstavy.
Řadou přednášek, komentovaných prohlídek, architoulek v Praze, Hradci Králové, Zlíně, Lounech, Prostějově a na dalších místech působení Kotěry, jeho žáků, spolupracovníků a následovníků představíme stěžejní osobnosti naší moderní architektury a jejich tvorbu jako jedinečnou součást národního kulturního bohatství.
Těšíme se nashledanou s Vámi na akcích Roku Jana Kotěry 2021 v celé republice
Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.