logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Dny lidové architektury Ústeckého kraje v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku 16. – 17. července 2016

22.06.2016

Chtěli bychom Vás informovat o akci, která se bude konat v týdnu mezi 16. až 24. červencem na území Šluknovského výběžku a Českého Švýcarska a potažmo i v celém Ústeckém kraji. Jedná se o projekt s názvem Dny lidové architektury, jehož letošní již 4. ročník se uskuteční právě v Ústeckém kraji s centrem v obci Lipová u Šluknova. Zde v sobotu 16. července proběhne hlavní program, který zahrne ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, prohlídky expozic opraveného podstávkového domu, galerie v podkroví kostela i dalších památek, tématické výstavy, prezentace aj. Kromě toho budou mít návštěvníci možnost během víkendu 16.-17. 7. i v následujících dnech navštívit v širším regionu další zajímavé památky vesnického stavitelství, absolvovat komentované prohlídky pozoruhodných areálů lidových staveb či se seznámit s unikátními doklady drobné sakrální architektury. Podrobný přehled s harmonogramem všech aktivit Dnů lidové architektury bude všem zájemcům k dispozici jednak v tištěné podobě na obvyklých místech, jako jsou informační centra, muzea a jiné kulturní instituce, obecní úřady apod. a také na webových stránkách jmenovaných i dalších organizací.
V letošním roce se k Dnům lidové architektury aktivně připojí i Liberecký kraj, na jehož území bude v příslušných dnech pro návštěvníky rovněž zpřístupněna řada památek lidové architektury a celodenní program s náplní obdobnou jako v Lipové se uskuteční v sobotu 23. července ve Vísecké rychtě v Kravařích, pobočce Vlastivědného muzea v České Lípě s národopisnými expozicemi.


Krátce k historii Dnů lidové architektury:
Tradice Dnů lidové architektury byla zahájena v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také proběhly hlavní vzpomínkové akce spojené s putováním po jím vytvořených stavbách. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na různých místech naší země vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury 2013, vyhlášeného v souvislosti s tímto výročím, vyústily v rozhodnutí hlavních organizátorů ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu pořádat Dny lidové architektury každoročně a vždy právě v období kolem 21. července, tedy v termínu spojeném s datem narození tohoto významného osobitého tvůrce. Následující rok se těžiště aktivit přesunulo do Libereckého kraje, kde se uskutečnily Dny Lidové architektury Libereckého kraje 2014, jejichž centrem se stalo Turnovsko a stěžejním programem Putování za lidovými stavbami podél Jizery mezi Turnovem a Semily ve dnech 14. – 20. července. V roce 2015 převzal štafetu Dnů lidové architektury Pardubický kraj a jako centrum Dnů lidové architektury Pardubického kraje 2015 bylo vybráno Hlinecko se známým muzeem v přírodě na Veselém Kopci a souborem lidových staveb v Hlinsku-Betlémě. Zde organizátoři pozvali příznivce vesnické architektury na Putování krajem Chrudimky za lidovými stavbami Hlinecka v týdnu od 18. do 26. července.
Dny lidové architektury nebyly a nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví; pořadatelé a spolupracující organizace rovněž usilují o to, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování. Informace o všem, co se týká uplynulých i nastávajících Dnů lidové architektury zájemci najdou na webových stránkách www.lidove-stavby.cz.
V této souvislosti je třeba ještě připomenout, že při příležitosti Dnů lidové architektury byly v letech 2013 až 2015 vydány 4 drobné, ale obsažné publikace Lidové stavby Jihočeského kraje, Lidové stavby Moravy a Slezska, Lidové stavby Libereckého kraje a Lidové stavby Pardubického kraje. Tuto řadu letos rozšíří Lidové stavby Ústeckého kraje.
Organizátoři: NPÚ, FOIBOS BOOKS, Ústecký kraj, Obec Lipová, TUR Šluknovsko z.s.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.