logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

100 let architektury a stavitelství Nové republiky (1918 – 2018)

29.09.2016

Začátkem roku 2016 byly zahájena badatelská a výzkumná práce na projektu 100 let architektury a stavitelství Nové republiky 1918 – 2018.
Výstupem víceletého projektu (2016 – 2020) budou odborná pojednání o celkovém vývoji architektury i jejích podoborech (oblastech a typech staveb) a pro širší kulturní veřejnost bude připravena také knižní publikace, mediální nosiče, film, výstavní expozice i např. průvodce po významných stavbách měst, regionů, krajů atd.

Rozpadem Rakousko Uherska jako důsledku výsledků války vzniká, vedle jiných, v roce 1918 samostatná Republika československá. Nová demokratická republika vzniká na území historických českých zemí a na území slovenského národa, žijícího dosud jako součást Uherska.
Dne 10. září 1919 na základě mírové smlouvy ze Saint-Germain-en-Laye se součástí Československa stala také Podkarpatská Rus jako autonomní země s vlastním sněmem, který měl mít zákonodárnou moc v otázkách místní samosprávy, školství, náboženství apod.

Vznik republiky nejen navazuje na kulturní tradice majoritního českého a slovenského národa a národů žijících na území tohoto nového státního celku, ale charakterem demokratické republiky vytváří podmínky pro budování nové tváře a nové dynamiky kulturního rozvoje, najmě také architektury a stavitelství nové republiky.

Architektura a stavitelství v Nové republice
Architektura a stavitelství jsou postaveny před nové úkoly související s budováním republiky. Tyto úkoly souvisí s budováním nové státní správy, komunikací, školství, sociální oblasti, zemědělství po zásadní pozemkové reformě a vším tím, co potřebuje mladá republika ke svému životu, fungování a své budoucí existenci.
Pozornost bude zacílena na architekturu území tří historických zemí ČSR – země České, země Moravské a země Slezské.
Pokud by k tomuto projektu přistoupila i Slovenská republika a Zakarpatská oblast Ukrajiny, potom by obdobná pozornost byla věnována Slovenské republice respektive Podkarpatské Rusi. Zpracování vývoje architektury na Slovensku a na Podkarpatské Rusi by bylo zpracováno slovenskými a ukrajinskými badateli a autory za samozřejmé vzájemné spolupráce všech národních badatelsko autorským týmů..

Veřejně oznamujeme tento záměr, na jehož realizaci již byly záhájeny práce a sdělujeme, že s radostí přijmeme podněty i nabídnutou spolupráci na tomto rozsáhlém a náročném projektu.


Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a nakladatelství FOIBOS BOOKS
září 2016
www.slanestavby.cz, www:trmalovavila.eu
o.janota@foibos.cz, l.jiratova@foibos.cz

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.