logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Výstava Františka Maxmiliána Kaňky v Klementinu

06.10.2016

Srdečně Vás zveme na výstavu Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky.

Výstava a publikace Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky provede návštěvníka výstavy a čtenáře životem a dílem jenoho z nejvýznamnějších barokních architektů, prvního skutečně českého velikána barokní architektury, titulovaného „in regno Bohemiae edilis famosissimus“, tedy stavitel v království Českém nejznámější. Architekta, který před 250 lety, ve svých téměř 92 letech zemřel.
František Maxmilián Kaňka v roce 1723 získává titul císařského architekta a stává se dvorním, skutečně nejvyhledávanějším stavitelem Černínů, Valdštejnů, Pachtů, Trautmansdorfů, Mansfeldů, Vrtbů, pracuje pro řády jezuitů, augustiniánů a cisterciáků. Je přítelem a spolupracovníkem sochaře Matyáše Brauna a malíře monumentálních fresek V. V. Reinera.
Publikace na více jak 140 stranách představuje 45 autorových staveb a dalších pět u nichž Kaňkova přítomnost sice není prameně doložena, ale je do určité míry předpokladatelná či pravděpodobná.
Výstava potom na 17 výstavních panelech přiblíží 23 těchto Kaňkových staveb.

Seznámí nás například s dostavbou komplexu jezuitského Klementina a kostelem sv. Klimenta rovněž v Klementinu, basilikou sv. Prokopa v Třebíči, kostelem sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře, děkanským kostelem sv. Petra a Pavla v Jesenici. Také s přestavbou Karolina, prelaturou benediktinů na Starém Městě pražském, zámky v Kolodějích, Hoříně, Vinoři, Jemništi, Krásném Dvoře, Duchcově, paláci a dalšími Kaňkovými barokními realizacemi. Doprovod 217 dobových kreseb, plánů, historických i současných fotografií bohatě ilustruje šíři a bohatost architektovy barokní tvorby v Čechách a na Vysočině.

Autorem publikace a výstavy Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky je Prof. PhDr. Pavel Vlček, CSc., autorem současných fotografií Antonín Vodák, vydavatelem a realizátorem výstavy je Kotěrovo centrum architektury o.p.s ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS BOOKS.

První možností návštívit výstavu je Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
Výstava zde bude k návštěvě do 10. prosince 2016 v Křížovnické chodbě v přízemí.
Více na plakátku zde.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.