logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam událostí

Program – listopad 2019

c 01.11.2019 - 30.11.2019

Program – listopad 2019

Prosíme o potvrzení účasti na architoulkách na produkce@foibos.cz, nebo na telefonním čísle 728 874 025.
Změna programu vyhrazena!

• Svatomartinský večer v Trmalově vile
11. listopadu 2019, od 17:00 hodin, Trmalova vila / vstupné dobrovolné

Trmalova vila Vás zve na oslavu tradičního Svatomartinského večera, který je historicky spjat s pořádáním veselic, lovů a zabijaček. Pro návštěvníky bude přichystané tradiční občerstvení formou svatomartinské husy a ochutnávka Svatomartinského vína.
Při této příležitosti jste srdečně zváni na křest nové brožury Trmalovy vily, který proběhne ve výstavních prostorách.

• Výstava fotografií uměleckých děl a intervencí v dejvickém kampusu.
23. října – 15. listopad 2019, galerie Trmalovy vily

Ve středu 23. října v 18:00 hodin se v prostorách Trmalovy vily uskuteční vernisáž výstavy fotografií s názvem "Umělecká díla a intervence v dejvickém kampusu", na kterou jste srdečně zváni!
Kurátorem výstavy je Doc. akad. mal. Vratislav Ševčík a autorem fotografií je Miloš Sedláček.

• Architoulka do Ústředí památkářů v Liliové 5
5. listopadu 2019 v 16:00 hodin, Betlémská kaple a NPU Liliová 5 / vstupné zdarma

V románsko-gotickém podzemí vzorově památkářsky opraveného paláce Voříkovských v Liliové 5 bude hlavní komentář věnován slavným Mánesákům v návaznosti na 120 výročí první členské výstavy SVU Mánes.
Následovat bude prohlídka nejvýznamnějších prostorů v domě (gotické klenby, fabionové a štukové stropy s olejomalbami, zbytek kulečníků a pivovaru, atd.) s přednáškou v aule hlavního Ústředí českých památkářů.
Sraz v 16.00 před Betlémskou kaplí.

• Architoulka z cyklu Památková péče Prahy 5 s komentovanou prohlídkou Švandova divadla a Letohrádku Kinských
13. listopadu v 16:00 hodin, nám. Kinských 5, 150 00, Praha 5 / vstupné zdarma

Sraz účastníků bude u fontány Propadliště času. Povídání o významných památkách Prahy 5 přednese Ing. Jan Stěnička.

• Přednáška z cyklu Cesty Mánesáků: „Ludvík Kuba: Výjimečný zjev v českém kulturním světě“
14. listopadu 2019 v 18:00 hodin, Trmalova vila / vstupné zdarma

Povídání o celoživotním vztahu Ludvíka Kuby k jeho rodnému městu Poděbrad a o jeho etnografických studiích, které ho přivedly ke studiu malířství. Pozornost budeme věnovat také výstavě s názvem Lid slovanských zemí v díle Ludvíka Kuby, která se uskutečnila v Mánesu roku 1953 na počest jeho devadesátinám.
Přednášející bude PhDr. Jana Hrabětová, vedoucí Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem.

• Architoulka: Prohlídka Strašnického krematoria s procházkou po urnovém háji a Vinohradském hřbitově
19. listopadu 2019 v 16.00 hodin, Strašnické krematorium / vstupné 50Kč

Komplex krematoria byl postaven v roce 1930 podle návrhu Plečnikova žáka Aloise Mezery v nadčasovém klasicizujícím funkcionalismu. Mezi tisíci urnami určitě nemineme zástupce slavných:
architekta Vlastimila Hoffmanna, spisovatele E. E. Kische, malíře a lékaře Karla Langra a nejoriginálnější surrealistický hrob Jindřicha Štýrského, navržený jeho partnerkou Toyen.
Zadními vrátky projdeme Vinohradský hřbitov se zastavením u závodnice Elišky Junkové, prezidenta Havla, architekta Kotěry, sochaře Guttfreunda a kontroverzního E. Háchy.
Jako přídavek se pokusíme vstoupit do německého evangelického hřbitova naproti, kde objevíme husitský kostel a mj. hrob stavitele Grébovky.
Před závěrem ještě také navštívíme také interiér obřadní síně u metra, protože budeme mít sebou pana ředitele Anděla v „dušičkovém období“.
Sraz v 16:00 před vstupem do krematoria u Věčného ohně.

• Architoulka z cyklu Památková péče Prahy 5: Architoulka po impériu rodu Ringhofferů na pražském Smíchově
27. listopadu 2019 v 16:00, Štefánikova, 150 00 Praha 5 – Anděl / vstupné zdarma

Od kostela sv. Václava Vás Ing. Jan Stěnička provede areálem Portheimky a kolem bývalé smíchovské tržnice. V těchto místech nelze opomenout činnost starého rodu Ringhofferů, který oplývá mnoha významnými osobnostmi vážící se ke smíchovské průmyslnické historii. Sraz účastníků bude před západním portálem kostela sv. Václava ve Štefánikové ulici. Vycházkou Vás provede Ing. Jan Stěnička.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.