logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam událostí

Výstava Architektura - princip myšlenky i hmoty

c 20.07.2020 - 20.08.2020

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Miloše Sedláčka. Výstava je k vidění v Trmalově vile od 20. července do 16. srpna.
Architektura a stavitelství ovlivňují naše životy, způsob naší existence, našeho vnímání, ovlivňují způsob našeho myšlení. Od počátku civilizace člověk formuje své hmotné prostředí. Už prvotní stavitelství člověka nějakým způsobem ovlivňuje, proměňuje, utváří jej. Člověk je nucen myslet konstruktivně a technicky. Objevuje matematiku a geometrii, poznává a využívá jejich principy a svůj životní prostor podřizuje jejich zákonitostem. Neomezený prostor přírodního prostředí vyměňuje za život ve zdech a v ulicích, volnost křivek za řád kubických tvarů. Vytváří různé hranice a ohraničení sám sobě a
neuvědomovanou ztrátu volnosti si vynahrazuje estetizací vytvářeného prostředí.
Člověk se začíná pohybovat lineárně, jeho svět se stává lineárním. Aniž by si to uvědomoval, vidí, žije a myslí lineárně, geometricky, limitovaně. Člověk vytváří architekturu a architektura utváří člověka.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.