logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam událostí

Lidová architektura Čech Moravy a Slezska - Vesnická architektura a sídla od středověku po 20. století

c 15.11.2022

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. vás srdečně zve v úterý 15.11.2022 od 18 hodin do Trmalovy vily na přednášku Lidová architektura Čech Moravy a Slezska - Vesnická architektura a sídla od středověku po 20. století.
Stručný pohled na vývoj vesnických sídel a lidového stavitelství v průběhu několika staletí; půdorysná a prostorová charakteristika vesnic; dispoziční řešení, stavební materiály, konstrukce, výtvarná výzdoba a typologická pestrost vesnických obytných i hospodářských staveb.

Přednáška PhDr. Pavla Bureše.

Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.