logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam událostí

Program Trmalova vila listopad 2022

c 01.11.2022 - 30.11.2022


Prohlídky Trmalovy vily
Út-Pá – dopoledne prohlídky pro školy
Odpoledne 14 a 16 hodin pro veřejnost, prohlídky vily i výstav prosíme objednat předem.
(produkce@foibos.cz nebo tel. 775 234 343)
So-Ne – každý první víkend v měsíci na základě objednávky.
Při večerních akcích možnost prohlídky Trmalovy vily
Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343
Výstavy:
Jan Kotěra-učitel bydlení
Stálá expozice a výstava ukázek nábytkové tvorby

31. 10. 2022 - 4. 12. 2022
Lidová architektura Čech Moravy a Slezska
K 10. výročí Dnů lidové architektury Čech Moravy a Slezska
výstavní expozice představí návštěvníkům textem a obrazem lidovou architekturu vesnických památkových
rezervací a zón v hlavním městě Praze, Plzni, lidové stavby Polabí a Povltaví, Mladoboleslavska, Velkých Karlovic a další skvosty lidové architektury z celé republiky. Autory výstavy jsou Pavel Bureš a Oldřich Janota.

Úterý 15.11.2022 od 18 hodin
Lidová architektura Čech Moravy a Slezska
Vesnická architektura a sídla od středověku po 20. století
stručný pohled na vývoj vesnických sídel a lidového stavitelství v průběhu několika staletí; půdorysná a prostorová charakteristika vesnic; dispoziční řešení, stavební materiály, konstrukce, výtvarná výzdoba a typologická pestrost vesnických obytných i hospodářských staveb.
Přednáška PhDr. Pavla Bureše
Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Středa 30.11.2022 od 18 hodin
Milostav Stingl legendární světoběžník
Adam Chroust bude vyprávět příběh neobvyklého přátelství dvou mužů, o prozkoumávání deseti tun unikátních materiálů, na jehož konci vznikla výpravná biografie o tomto výjimečném muži. Přijďte pobesedovat s autorem publikace.
Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343Na webových stránkách www.trmalovavila.eu se bude program aktualizovat.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.