logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam událostí

Výstava Trojí úhel pohledu a její vernisáž 12. října

c 12.10.2018 - 05.11.2018

Srdečně Vás zveme jménem pořadatelů i tvůrců výstavy Trojí úhel pohledu na slavnostní zahájení této expozice, která se koná v pátek 12. října v 19:00 v Trmalově vile.

Něco o autorech:

Mgr. Milan Galia *1990

2010-2011 ČVUT Fakulta architektury, obor: Architektura a urbanismus
2012 AMU obor: Scénografie
2013-2018 Univerzita Karlova obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor: Dějiny křesťanského umění

Malíř nastupující generace, který žije a pracuje v Praze.
Tvorbu charakterizují dvě linie, čistě vizuální a strukturálně abstraktní. Podstatná je práce s dynamikou figury, malířským gestem, vztahem prostorem a figury a zejména barvou. Vystavená díla jsou vybrané dílčí studie, jsou to experimenty, ze kterých poději čerpá pro svou další tvorbu.
Zobrazivá linie tvorby pak zahrnuje náměty dotýkající figury, architektury a města, interiérů, krajiny. V případě samostatných aktů, povětšinou studijního charakteru, je cítit silná výstavba figury a její vztah k okolnímu prostoru. Figurální kompozice mají často i existenciální podtext a vznikají spontánní komentáře k lidskému údělu.
Hnacím motorem zůstává autorův nevyčerpatelný vztah k realitě, neustálé hledání a nalézání základních zákonitostí figury. Snaha zpřístupnit svůj způsob nazírání, uchopení prostoru, figury, myšlení a cítění divákovi. Divákovi nabízí konfrontaci s jinou interpretací reality v dnešním desintegrovaném světě a vyvedení z myšlenkového stereotypu vidění. Malířský jazyk se stává prostředkem individuálního vyjádření i nevyčerpatelným médiem, které zprostředkovává vztah člověka k okolnímu světu.

Seznam výstav:

2011 - zámek Chvaly 2014 - Cool-vine club Praha - Dual - individual
2012 - Lichtenštejnský palác-Praha -Budova AMU 2015 - kavárna Jarda Mayer - Jak to vyšlo!
2013 – Neoluxor - Praha 2015 - KTF UK - Městské vize
2013 - Muzeum Stará Čistírna - Bubeneč-Praha 2016 - KTF UK - Check landscape
2014 - UK KTF - Obrazy 2017 - KTF UK - Strukturální systémy


Kamil John *1991

2011-2012 ČVUT Fakulta architektury, obor: Architektura a urbanismus
2015-2018 ISŠ Cheb – Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – houslař
2017-2018 Pracuje jako truhlář

Tvorba tohoto umělce se opírá o důkladnou anatomickou studii lidského těla a obličeje. Je přesvědčen, že k vytvoření vizuálně atraktivního díla je zapotřebí nejdříve perfektní znalost forem. U děl zde vystavených lze tedy pozorovat snahu o přesné zachycení svalové a kosterní soustavy modelu. V barevné malbě dochází k experimentování s formou.
Převážná většina autorových děl jsou kresby tužkou, uhlem a perem. Věří, že tato média se nejlépe hodí na zachycení detailů a figuře a v obličeji.
Obsahově autor inklinuje k portrétu a aktu s pramalým zájmem o zapojení do prostředí. U portrétní a ilustrační tvorby se soustřeďuje na výraz obličeje a na rozdílnost charakterů. U kreseb aktů mnohdy zachází až na pomezí pornografie.
Nejdůležitějším aspektem jeho tvorby je pro autora vizuální přitažlivost, snad až snaha o absolutní krásu. Proto lze v jeho kresbách najít třeba i florální motivy. O symboliku a jiné významové roviny obrazu se nezajímá. V autorově práci je zásadní meditativní přístup a zájem o skutečnost, kdy všechny okolní vlivy vědomě potlačuje a celá síla pozorování se soustřeďuje jen a pouze na model
Autor se taktéž okrajově věnuje řezbářské tvorbě a v současné době studuje výrobu houslí.


Jan Šimsa *1992

2011-2015 ČVUT – Fakulta Informačních Technologií
2015-2017 International Business Academy: Multimedia Design

Developer webových stránek na plný úvazek, designer a podnikatel.

Ve svých dílech zkoumá zejména světlo, které v pozorovateli vytváří dojem strukruty, tvaru, objemu a hloubky. Hledání obrazové formy provádí svérázným způsobem pomocí experimentů s materiálem, který hraje výraznou roli v jeho vnímání okolí. Začíná obvykle od černo-černého podkladu – coby tmy, nebo-li absence světla, a postupně postupuje přes elementy, které světla odrážejí více a více. Každá další vrstva tak přidává místa s více světlem bez ohledu, zda-li jde o pozadí, nebo o hlavní objekt. Obrazy na diváka působí potemnělým někdy až hororovým charakterem. Figuru autor pojímána jako plnohodnotnou součást prostoru. Kromě zájmu o světlo a materiál jsou dalším charakteristickým rysem obrazu silné konturovací linie, které oddělují jednotlivé tvary a odkazují na autorovy začátky při studiu kresby a jeho oblíbeného média –komixu.

Při své tvorbě experimentuje s různými technikami, především však s akrylovými barvami, ale třeba i křídou nebo akvarelem. Barvy nanáší štětci, špachtlí, prsty nebo třeba rty kolegyně. Mnohdy ve silnějších vrstvách, kterým dále rytím dává dodatečnou strukturu a plasticitu.

V současné době se zabývá zejména digitálními médii, ale malbu jako takovou nikdy neopustil.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.