logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam událostí

Mladé Strašnice

c 24.04.2019 - 24.05.2019

Žáci Základní umělecké školy Olešská představují své architektonické projekty, které by mohly zkvalitnit život obyvatel Prahy 10.

Trmalova vila,Vilová 11
Praha 10 - Strašnice
Zahájení ve středu 24. dubna 2019 v 18 hodin
Výstava potrvá do 24. května

Výtvarný obor ZUŠ Olešská se již řadu let specializuje na přípravu žáků ke studiu architektury. Nejen středoškoláci, pro které je tato volitelná specializace určena, ale i žáci základních škol projevují zájem o tento obor. Proto dostali, na konci června loňského roku, domácí úkol na prázdniny - všímat si svého okolí a navrhovat změny tam, kde by to přispělo ke zlepšení kvality života. V září přinesli řadu pozoruhodných nápadů, které pak realizovali ve formě architektonických modelů. O jejich mimořádné kvalitě, která daleko přesahuje úroveň odpovídající jejich věku, se můžete přesvědčit na výstavě v Trmalově vile.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.